ISO 9001:2015
1182
สายด่วน อต.20 พฤศจิกายน 2561
ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ภูเก็ต
ดวงอาทิตย์ตกที่ภูเก็ต
06.20 น.
18.05 น.

                     ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก *** ถึงประมาณกลางปี 2561***              
พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล

 

ประกาศคำเตือน ประกาศเตือนภัย

     

  

 
 
เวลา 11.00 น.
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ฉบับที่ 2 (87/2561)
เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
------------------------------ 

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ในวันนี้ เเละจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในช่วงเวลาดังกล่าว
สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
        


ประกาศ  ณ  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ออกประกาศ เวลา 11.00 น.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทร. 0-7632-7191
โทรสาร. 0-7632-7343

ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2561
   

 
เรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ต
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
เรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ต
แผนที่อากาศ
       
ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
เครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
       
   

 

     

  

ประชาสัมพันธ์
 
นิสิต นักศึกษา นักเรียนหรือประชาชนทั่วไป เป็นหมู่คณะ สนใจเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
การตรวจอากาศผิวพื้นและเครื่องมือตรวจอากาศ การตรวจอากาศชั้นบน การตรวจอากาศการบิน เรดาร์ตรวจอากาศ แผนที่อากาศ สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  83110  หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-7632-7191 
 ส่วนราชการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่ต้องการให้วิทยากร 
จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไปบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ" 
ในหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
โทรศัทพ์ 0-7632-7341   หรือส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 0-7632-7191
 
   


     

  

สถานีวิทยุ สอต.ภูเก็ต  FM Stereo 107.25 MHz
 
ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (สอต. ภูเก็ต) | โทรศัพท์: 0-7621-6549


  
     

 

 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา