กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


AERODROME CLIMATOLOGICAL

 
                  
      AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY, PHUKET AIRPORT  
       - FREQUENCIES OF OCCURRENCE OF CONCURRENT WIND DIRECTION (IN 30ยฐ SECTORS) AND SPEED WITHIN SPECIFIED RANGES  
       - FREQUENCIES (PER CENT) OF VISIBILITY BELOW SPECIFIED VALUES (IN METRES) AT SPECIFIED TIMES  
       - FREQUENCIES (PER CENT) OF SURFACE TEMPERATURE (SCREEN)IN SPECIFIED RANGES OF 5 ยฐC AT SPECIFIED TIMES  
       - FREQUENCIES (PER CENT) OF THE HEIGHT OF THE BASE (IN METRES) OF THE LOWEST CLOUD LAYER OF BKN OR OVC EXTENT BELOW SPECIFIED VALUES AT SPECIFIED TIMES  
      AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY, KRABI AIRPORT  
       - AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE  
       - AERODROME CLIMATOLOGICAL MODLE2  
 
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ