กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 

ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 
กรุณากรอกข้อมูลเของท่านเพื่อขอรับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา


วันที่
ชื่อ
ชื่อสกุล
เพศ

หญิง

ที่ทำงาน
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์
วัตถุประสงค์ที่นำไปใช้
เนื่องจากมีการเจาะระบบเว็บ ศต. จากต่างประเทศ  
ดังนั้นเพื่อป้องกันการเจาะระบบ กรุณาพิมพ์ * พิมพ์เลขหนึ่งไทยสองตัว
ตัวเลขหนึ่งไทยสองตัวในช่องนี้เพื่อยืนยันตัวตน  
  * จำเป็นต้องกรอกข้อมูลห้ามเว้นว่าง
   
 


*หมายเหตุ* ข้อมูลอยู่ในส่วนรับผิดชอบของ ศต. เท่านั้น ประกอบด้วยจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ข้อมูลประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ความชื้น และ ลม จากปี 2555 - ปัจจุบัน
หากข้อมูลข้างต้นไม่มีตามที่ท่านต้องการ กรุณาดาวน์โหลด "แบบฟอร์ม" เพื่อขอข้อมูลอื่น ๆ

 
 
 

 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ