กรุณากรอกข้อมูลเของท่านเพื่อขอรับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา


วันที่
ชื่อ
ชื่อสกุล
เพศ

หญิง

ที่ทำงาน
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์
วัตถุประสงค์ที่นำไปใช้
  * จำเป็นต้องกรอกข้อมูลห้ามเว้นว่าง
   
 


*หมายเหตุ* ข้อมูลอยู่ในส่วนรับผิดชอบของ ศต. เท่านั้น ประกอบด้วยจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ข้อมูลประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ความชื้น และ ลม ย้อนหลัง 5 ปี
หากข้อมูลข้างต้นไม่มีตามที่ท่านต้องการ กรุณาดาวน์โหลด "แบบฟอร์ม" เพื่อขอข้อมูลอื่น ๆ