กรมอุตุนิยมวิทยา     ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 

พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)

 
 
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
18 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 68
01 เม.ย. 62 - 07 เม.ย. 62
08 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62

  34-36 องศา

34-36 องศา

34-36 องศา

  34-36 องศา

  24-26 องศา

  24-26 องศา

24-26 องศา

24-26 องศา

  10-20% ของพื้นที่   10-20% ของพื้นที่   10-20% ของพื้นที่   10-20% ของพื้นที่

1-2  ม.

  1-2   ม.

1-2   ม.

1-2   ม.

 
**ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์**
 

 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ