ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                 Southern Meteorological Center (West Coast)
                                          กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
 
 
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 

พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)

 
 
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62

  32-34 องศา

33-35 องศา

33-35 องศา

  33- 35 องศา

  23-25 องศา

  23-25 องศา

24-26 องศา

24-26 องศา

  10-20% ของพื้นที่   10-20% ของพื้นที่   10-20% ของพื้นที่   10-20% ของพื้นที่

1-2  ม.

  1-2   ม.

1-2   ม.

1-2   ม.

 
**ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์**
 

 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความคิดเห็น ปชช. Govchannel  ศูนย์บริการภาครัฐ   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


   

 


 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ