กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 

พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)

 
 
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
24 - 30 ส.ค. 63
31 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
7 - 13 ก.ย. 63
14 - 20 ก.ย. 63

  31-33 องศา

30-32 องศา

31-33 องศา

  30-32 องศา

  23-25 องศา

  23-25 องศา

23-25 องศา

23-25 องศา

  60-80% ของพื้นที่   60-80% ของพื้นที่   60-80% ของพื้นที่   60-80% ของพื้นที่

สูงกว่า 2  ม.

  สูงกว่า 2   ม.

สูงกว่า 2   ม.

สูงกว่า 2   ม.

 
**ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์**
 

 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ