กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
 
หน้าหลัก
 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 
 
 
ข่าวสารกิจกรรม
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศต. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ศต. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 23 ตุลาคม 2562
ศต. ร่วมพิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2562
-:-:-:- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศต. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมภารกิจ ศต. -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ศต. ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ศต. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศต. ร่วมกิจกรรม วิทยุการบินรักษ์อันดามัน เฉลิมพระเกียรติ -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศต. ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศต. ร่วมประชุมเตรียมงานสภากาแฟ -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศต. ร่วมงานเสวนาสภากาแฟ -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะครูจากโรงเรียนกาละพัฒน์ ดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศต. ร่วมประชุมเตรียมงานสภากาแฟ -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศต. ร่วมสังเกตการณ์การฝึกแจ้งเตือนภัยสึนามิและการอพยพฯ -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ศต. จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 3 มิถุนายน 2562 พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เก็บตกงานกีฬาสายสัมพันธ์อันดามัน-อ่าวไทยครั้งที่ 13 -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ศต.ทำความสะอาดและปลูกต้นรวงผึ้ง -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ศต.ทำบุญตักบาตร -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 25 เมษายน 2562 นักศึกษา ม.รังสิต ศึกษาดูงานที่ ศต. -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 10 เมษายน 2562 ศต. เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน ที่ บ.วิทยุการบินภูเก็ต -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 8 เมษายน 2562 ศต. ร่วมกิจกรรมการทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 6 เมษายน 2562 ศต. ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศต. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศต. จัดการแข่งขันเปตอง "อุตุฯ คัพ ครั้งที่ 18 -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ศึกษาดูงาน -:-:-:-
-:-:-:- วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ศึกษาดูงาน -:-:-:-
-:-:-:- กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2562 -:-:-:-
-:-:-:- ศต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล -:-:-:-
-:-:-:- OPEN HOUSE ศต. 15 ม.ค. 2562 -:-:-:-
-:-:-:- OPEN HOUSE ศต. 14 ม.ค. 2562-:-:-:-
-:-:-:- ศต. ร่วมกับ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็ก 2562 -:-:-:-
-:-:-:- ศต. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 -:-:-:-
-:-:-:- ข้าราชการ ศต. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" -:-:-:-
-:-:-:- ข้าราชการ ศต. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ -:-:-:-
-:-:-:- ศต. จัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2561 -:-:-:-
-:-:-:- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงานที่ ศต. -:-:-:-
-:-:-:- โรงเรียนกะทู้วิทยา ศึกษาดูงานที่ ศต. -:-:-:-
-:-:-:- ศต. จัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 -:-:-:-
-:-:-:- ศต. จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2561 -:-:-:-
-:-:-:- โรงเรียนกาละพัฒน์ ศึกษาดูงาน 25 กันยายน 2561 -:-:-:-
-:-:-:- ศต. ประชุมร่วมกับ บวท. ภูเก็ต -:-:-:-
-:-:-:- ข้าราชการ ศต. ร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี -:-:-:-
-:-:-:- ศต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี” -:-:-:-
-:-:-:- ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2561 -:-:-:-
-:-:-:- ถวายพระพร -:-:-:-
-:-:-:- ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล -:-:-:-
-:-:-:- ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ -:-:-:-
-:-:-:- Big Cleaning Day -:-:-:-
-:-:-:- กีฬาสายสัมพันธ์ อ่าวไทย-อันดามัน ครั้งที่ 12 -:-:-:-
-:-:-:- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงาน ศต.(10/04/2561) -:-:-:-
-:-:-:- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- ศต. ดำเนินการจัดการความรู้ -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ศึกษาดูงาน ศต. ครั้งที่ 2 -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- ข้าราชการ ศต. อบรม ISO 9001:2015 ที่ห้องประชุม ศต. วันที่สอง -:-:-:-
-:-:-:- ข้าราชการ ศต. อบรม ISO 9001:2015 ที่ห้องประชุม ศต. วันแรก -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจีน ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนบ้านสาคูศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-

 
 
 

 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ