กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 
 
 
ข่าวสารกิจกรรม
 
 
 

30 สิงหาคม 2565 ผอ.ศต. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 8 
3 มิถุนายน 2565 ศต. เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
2 มิถุนายน 2565 ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
2 มิถุนายน 2565 BIG CLEANING DAY

1 มิถุนายน 2565 ผ.อ.ศต. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

31 พฤษภาคม 2565 ผอ.ศต. ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565 ผอ.ศต. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอม

12 พฤษภาคม 2565 ศต. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
 
16 มีนาคม 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่ ศต.
ศต. จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เก็บขยะบริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 4 มีนาคม 2565
 
ศต. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
 

---------------------
ศต.เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ศต.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
ศต.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 78 ปี
 
ศต.จัดกิจกรรมบวงสรวงวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 78 ปี 
ศต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 18 มกราคม 2563

นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ดูงานที่ ศต. 17 มกราคม 2563
ศต. เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่ 2563 17 มกราคม 2563

ศต. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
 

 
 
 

 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ