หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เว็บบอร์ด  
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน | CDMS | AWS | Webmail | Metcom | Intranet | Metnet |
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

พยากรณ์อากาศราย 7 วัน

พยากรณ์อากาศรายเดือน

ประวัติ ศต.
ทำเนียบผู้บริหาร ศต.
ศต. บริการ
วิสัยทัศน์ ศต.
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอากาศการบิน
ดวงอาทิตย์
น้ำขึ้น น้ำลง
คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
ทดสอบความรู้
ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
วิทยุอุตุนิยมวิทยา
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดภายใน
เครื่องคำนวณ
ปิดประกาศ
การจัดการความรู้
สอต.ภูเก็ต
สอต.พังงา
สอต.กระบี่
สอต.ตรัง
สอต.สตูล
สอต.ระนอง
 
 
 
 
 
 
 

 

     


ประวัติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 

          ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาสถานีตรวจอากาศเป็น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ดังนี้

พ.ศ. 2528 ขอที่ดินจากกรมการบินพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานของศูนย์จำนวน 21 ไร่ ซึ่งแต่เดิมสถานีตรวจอากาศ   
                 มีที่ทำงานอยู่บนอาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต

พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างหอเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตั้งจานเรดาร์ตรวจอากาศ

พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และบ้านพักข้าราชการ
                  จำนวน  3 หลัง

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารตรวจอากาศชั้นบน ถนนภายใน  รั้วรอบศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
                  ตะวันตก โรงเครื่องยนต์ บ้านพักข้าราชการเพิ่มอีก 22 หลัง ระบบประปา สนามอุตุนิยมวิทยา

พ.ศ. 2533 ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ และติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศชนิด Doppler ติดตั้ง
                 เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติและเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สร้างบ้านพักข้าราชการเพิ่ม
                 อีก 2 หลัง และเริ่มย้ายที่ทำการจากท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นบางส่วนมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2534 ย้ายที่ทำการทั้งหมดจากท่าอากาศยานภูเก็ตมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2536 ติดตั้งเครื่องบันทึกผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามูลค่า 50 ล้านบาท


สถานที่ตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก


      ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ตรงข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ
ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหาดในยาง

                      ละติจูด 8 องศา 8 ลิปดา 42 ฟิลิปดาเหนือ
                      ลองจิจูด 98 องศา 18 ลิปดา 52 ฟิลิปดาตะวันออก

อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 9.48 เมตร

 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานแผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุ เตือนภัย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
คู่มือป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เริ่มทำการตรวจนับ สิงหาคม 2553

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดในหน้าจอ 1024 x 768 Pixels ด้วย Browser ของ Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ NWP Model GIS เส้นทางเดินพายุ รายงานแผ่นดินไหว รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม แผนแม่บทกระทรวง ICT