กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
 
หน้าหลัก
 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
18.00 น.
 
TAF VTSP 111100Z 1112/1218 28008KT 9999 SCT020
BECMG 1114/1116 00000KT
BECMG 1204/1206 28008KT=

TAF VTSG 111100Z 1112/1212 00000KT 9999 SCT020
BECMG 1118/1120 5000 BR
BECMG 1202/1204 06006KT 9999 NSW
BECMG 1206/1208 24006KT=

TAF VTST 111100Z 1112/1212 00000KT 9999 SCT020
BECMG 1120/1122 5000 BR
BECMG 1200/1202 06006KT 9999 NSW
BECMG 1206/1208 30006KT=

TAF VTSR 111100Z 1112/1212 00000KT 9999 SCT020
BECMG 1204/1206 32008KT
BECMG 1210/1212 00000KT=
 
ออกประกาศ 11 พฤศจิกายน 2562
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ