กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
18.00 น.
 
TAF VTSP 201100Z 2012/2118 30006KT 9999 FEW020
BECMG 2016/2018 00000KT
BECMG 2100/2102 28008KT
TEMPO 2106/2112 28010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTSG 201100Z 2012/2112 24006KT 9999 FEW020
BECMG 2014/2016 00000KT
BECMG 2104/2106 22006KT
TEMPO 2106/2112 24010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTST 201100Z 2012/2112 22006KT 9999 FEW020
BECMG 2014/2016 00000KT
BECMG 2104/2106 26006KT
TEMPO 2104/2110 26010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTSR 201100Z 2012/2112 00000KT 9999 FEW020
BECMG 2104/2106 24006KT
TEMPO 2106/2112 24010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=
 
ออกประกาศ 20 เมษายน 2564
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ