กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
12.00 น.
 
TAF VTSP 210500Z 2106/2212 28010KT 9999 FEW020
TEMPO 2112/2118 VRB10G20KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2118/2120 00000KT 8000
BECMG 2200/2202 08006KT 9999
BECMG 2206/2208 28008KT=

TAF VTSG 210500Z 2106/2206 24008KT 9999 SCT020
TEMPO 2110/2114 VRB10G20KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2114/2116 VRB02KT
BECMG 2120/2122 5000 BR
BECMG 2200/2202 9999 NSW= 

TAF VTST 210500Z 2106/2206 32006KT 9999 FEW020
TEMPO 2108/2114 VRB10G20KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2114/2116 VRB02KT
BECMG 2202/2204 06006KT=

TAF VTSR 210500Z 2106/2206 32008KT 9999 FEW025  
TEMPO 2110/2116 VRB10G20KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2116/2118 00000KT
BECMG 2204/2206 32006KT=
 
ออกประกาศ 21 เมษายน 2562
   
 


 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ