กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
24.00 น.
 
TAF VTSP 191700Z 1918/2024 00000KT 9999 FEW020
BECMG 2002/2004 10010KT
BECMG 2008/2010 30008KT=

TAF VTSG 191700Z 1918/2018 00000KT 9999 FEW020
BECMG 1920/1922 5000 BR
BECMG 2000/2002 08008KT 9999 NSW=

TAF VTST 191700Z 1918/2018 00000KT 9999 FEW020
BECMG 1922/1924 5000 BR
BECMG 2000/2002 06008KT 9999 NSW=

TAF VTSR 191700Z 1918/2018 00000KT 9999 SCT020
BECMG 2002/2004 12008KT
TEMPO 2006/2012 12010G20KT=
 
ออกประกาศ 19 มกราคม 2563
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ