กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
18.00 น.
 
TAF VTSP 271100Z 2712/2818 28010KT 9999 FEW020 BKN100
TEMPO 2712/2718 28015G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2718/2720 00000KT
BECMG 2800/2802 28010KT
TEMPO 2804/2810 28015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTSG 271100Z 2712/2812 24008KT 9999 FEW020 BKN100
BECMG 2714/2716 00000KT
BECMG 2800/2802 24008KT
TEMPO 2806/2812 24015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTST 271100Z 2712/2812 22008KT 9999 SCT020
BECMG 2714/2716 00000KT
BECMG 2802/2804 22006KT
TEMPO 2806/2812 22015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTSR 271100Z 2712/2812 26008KT 9999 SCT020
BECMG 2714/2716 00000KT
BECMG 2804/2806 24006KT
TEMPO 2806/2812 24015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=
 
ออกประกาศ 27 กันยายน 2563
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ