กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
12.00 น.
 
TAF VTSP 100500Z 1006/1112 30006KT 9999 FEW020 SCT100
BECMG 1011/1013 00000KT
BECMG 1102/1104 30006KT
TEMPO 1103/1109 30015G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTSG 100500Z 1006/1106 24006KT 9999 FEW020 SCT100
TEMPO 1006/1012 24015G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 1012/1014 00000KT
BECMG 1102/1104 24006KT=

TAF VTST 100500Z 1006/1106 22006KT 9999 SCT020
TEMPO 1006/1012 22015G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 1012/1014 00000KT
BECMG 1102/1104 22006KT=

TAF VTSR 100500Z 1006/1106 24006KT 9999 SCT020
BECMG 1012/1014 00000KT
BECMG 1102/1104 24006KT=
 
ออกประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ