กรมอุตุนิยมวิทยา     ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
12.00 น.
 
TAF VTSP 230500Z 2306/2412 10010KT 9999 FEW020
BECMG 2308/2310 29010KT
BECMG 2314/2316 00000KT 8000
BECMG 2400/2402 10010KT= 

TAF VTSG 230500Z 2306/2406 10008KT 9999 FEW020
BECMG 2314/2316 04006KT=

TAF VTST 230500Z 2306/2406 08012KT 9999 FEW020
BECMG 2312/2314 06005KT=

TAF VTSR 230500Z 2306/2406 30008KT 9999 FEW025 
BECMG 2314/2316 00000KT=
 
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2562
   
 


 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ