TAF

     

  

TAF
 
 
18.00 น
 
TAF VTSP 151100Z 1512/1618 08010KT 9999 FEW020 BKN100
BECMG 1514/1516 08004KT 8000
BECMG 1602/1604 08010KT 9999 FEW020
TEMPO 1608/1612 08010G25KT 5000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 1612/1614 00000KT 8000=

TAF VTSG 151100Z 1512/1612 06008KT 9999 SCT020 
BECMG 1514/1516 VRB02KT 8000
BECMG 1522/1524 5000 BR
BECMG 1601/1603 06006KT 9999 NSW
TEMPO 1608/1612 06010G20KT 5000 RA FEW018TCU SCT020 BKN100=

TAF VTST 151100Z 1512/1612 08008KT 9999 FEW020
BECMG 1514/1516 VRB02KT 8000
BECMG 1600/1602 06008KT 9999
TEMPO 1608/1612 08010G20KT 5000 RA FEW018TCU SCT020 BKN100=

TAF VTSR 151100Z 1512/1612 10008KT 9999 SCT020 BKN100
BECMG 1514/1516 VRB04KT 8000
BECMG 1604/1606 10008KT 9999
TEMPO 1606/1512 10010G20KT 5000 RA FEW018TCU SCT020 BKN100=
 
ออกประกาศ 15 ธันวาคม 2561
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา