กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

       อาเซียน

 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
12.00 น.
 
TAF VTSP 160500Z 1606/1712 29012KT 9999 SCT020 BKN100
TEMPO 1606/1612 29015G25KT 5000 RA FEW018 SCT020 BKN100
TEMPO 1618/1624 29015G25KT 3000 RA FEW018 SCT020 BKN100
TEMPO 1706/1712 29015G25KT 5000 RA FEW018 SCT020 BKN100=

TAF VTSG 160500Z 1606/1706 29010KT 9999 SCT020 BKN100
TEMPO 1606/1612 29015G25KT 5000 RA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 1614/1616 00000KT=

TAF VTST 160500Z 1606/1706 28008KT 9999 FEW020 BKN100
TEMPO 1606/1612 28015G25KT 5000 RA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 1614/1616 00000KT=

TAF VTSR 160500Z 1606/1706 26010KT 9999 BKN020
TEMPO 1606/1612 28015G25KT 5000 RA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 1612/1614 00000KT=
 
ออกประกาศ 16 กันยายน 2562
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ