หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เว็บบอร์ด  
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน | CDMS | AWS | Webmail | Metcom | Intranet | Metnet |
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

พยากรณ์อากาศราย 7 วัน

พยากรณ์อากาศรายเดือน

ประวัติ ศต.
ทำเนียบผู้บริหาร ศต.
ศต. บริการ
วิสัยทัศน์ ศต.
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอากาศการบิน
ดวงอาทิตย์
น้ำขึ้น น้ำลง
คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
ทดสอบความรู้
ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
วิทยุอุตุนิยมวิทยา
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดภายใน
เครื่องคำนวณ
ปิดประกาศ
การจัดการความรู้
สอต.ภูเก็ต
สอต.พังงา
สอต.กระบี่
สอต.ตรัง
สอต.สตูล
สอต.ระนอง
 
 
 
 
 
 
 

 

     


ทำเนียบผู้บริหาร
 
 

         รายนามผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เริ่มเปิดที่ทำการจนถึงปัจจุบัน                     
                                       

1. นายเกรียงไกร  กอวัฒนา  เมษายน 2530 ถึง พฤศจิกายน 2530
2. นายอนันต์  แทนสถิต ธันวาคม 2530 ถึง ตุลาคม 2531
3. นายเฉลิมชัย  เอกก้านตรง ตุลาคม 2531 ถึง พฤษภาคม 2532
4. นายชำนาญ  อักษรเมฆากุล พฤษภาคม 2532 ถึง มกราคม 2533
5. นายดุษฎี  สาริกบุตร มกราคม 2533 ถึง กันยายน 2534
6. นายณรงค์  ปิยะพันธ์ ตุลาคม 2534 ถึง กรกฎาคม 2537
7. นายดำรัส  ช่องดารากุล สิงหาคม 2537 ถึง กันยายน 2539
8. นายอมร  จันทนาวิเวท ตุลาคม 2539 ถึง พฤศจิกายน 2544
9. นายธวัช  แทนทำนุ ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546
10. นายวิจิตร์  พวงสมบัติ ตุลาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2548
11. นายจำนงค์  จิตภักดี มิถุนายน 2548 ถึง กันยายน 2551
12. นายวิวัฒน์  อินทรพานิช ตุลาคม 2551 ถึง ปัจจุบัน  
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานแผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุ เตือนภัย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
คู่มือป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เริ่มทำการตรวจนับ สิงหาคม 2553

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดในหน้าจอ 1024 x 768 Pixels ด้วย Browser ของ Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ NWP Model GIS เส้นทางเดินพายุ รายงานแผ่นดินไหว รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม แผนแม่บทกระทรวง ICT