ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                 Southern Meteorological Center (West Coast)
                                          กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
 
 
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
              เดือนกุมภาพันธ์     เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ในช่วงต้นและกลางเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า จากนั้น อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ นั้นเริ่มจะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมลมตะวันออกฉียงใต้หรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย

สรุปเดือนนี้ คาดว่า ประเทศไทยปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10-30 เป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส

     สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่า
เดือนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
คลื่นลมในทะเลอันดามันสภาวะปกติทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
โดยในบางช่วงคลื่นลมในทะเลอันดามันที่ลมตะวันออกมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

     ข้อควรระวัง
ช่วงนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทาให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

     จ.ระนอง
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 2-4 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.พังงา
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 4-6 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ภูเก็ต
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 3-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.กระบี่
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ
จำนวนวันที่มีฝนตก 2-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-25 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ตรัง
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 2-4 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.สตูล
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 3-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย
 
ออกประกาศ 18 มกราคม พ.ศ.2562
   
 
 
 

 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความคิดเห็น ปชช. Govchannel  ศูนย์บริการภาครัฐ   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


   

 


 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ