กรมอุตุนิยมวิทยา     ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
 
              เดือนเมษายน     ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยอุณหภูมิสูงที่สุดอาจสูงถึง 42 - 43 องศาเซลเซียส ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลาง แต่ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง ทั้งนี้เนื่องจาก จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับ จะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว สำหรับภาคใต้ จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ แต่ในฃ่วงปลายเดือน บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ลมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้  

สรุปเดือนนี้ คาดว่า  ประเทศไทยปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละประมาณ 10 ทั่วประเทศ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส   

     สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่า
     ฃ่วงต้นถึงกลางเดือน
จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้
คลื่นลมในทะเลอันดามันสภาวะปกติทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
คลื่นลมในทะเลอันดามันในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด ความสูงคลื่น 2-3 เมตร 
     ฃ่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน
มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้
คลื่นลมในทะเลอันดามันสภาวะปกติ     ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงคลื่น 1-2 เมตร 
คลื่นลมในทะเลอันดามันในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง     ทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด ความสูงคลื่น 2-4 เมตร 

     ข้อควรระวัง
ในบางช่วง มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ ขอให้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย 

     จ.ระนอง
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
จำนวนวันที่มีฝนตก 11-13 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-36 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิต่ำสุด  24-26 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก/ลมตะวันตก  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.พังงา
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
จำนวนวันที่มีฝนตก 15-17 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 


     จ.ภูเก็ต
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
จำนวนวันที่มีฝนตก 11-14 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  24-27 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้/ลมตะวันตก  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.กระบี่
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
จำนวนวันที่มีฝนตก 10-12 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  24-26 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตก  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ตรัง
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
จำนวนวันที่มีฝนตก 12-14 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-36 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.สตูล
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
จำนวนวันที่มีฝนตก 15-17 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-36 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย
 
ออกประกาศ 16 มีนาคม พ.ศ.2562
   
 
 
 

 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ