พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
              เดือนพฤษภาคม     บริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นและกลางเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในบางแห่ง กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายร้อนลงได้บ้าง จากนั้น ฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางสำหรับภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนฝั่งอันดามันในบางช่วงจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะเริ่มพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ก่อน กับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในบางช่วง 

สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 10 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ    

     สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่า
มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง 
ลมตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงใต้
คลื่นลมในทะเลอันดามันสภาวะปกติทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงมีคลื่นปานกลาง ความสูงคลื่นประมาณ 1-2 เมตร 
คลื่นลมในทะเลอันดามันในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด ความสูงคลื่น 2-4 เมตร 

     ข้อควรระวัง
ช่วงเดือนนี้ อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น และพายุไซโคลนตามลำดับ แล้วมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

     จ.ระนอง
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 23-25 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิต่ำสุด  24-26 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.พังงา
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 22-24 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ภูเก็ต
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 18-20 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  24-26 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.กระบี่
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 15-17 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  23-26 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ตรัง
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 17-19 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.สตูล
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 16-18 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย
 
ออกประกาศ 12 เมษายน พ.ศ.2562
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา