พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
 
              เดือนมีนาคม     ช่วงครึ่งแรกของเดือน ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และมีอากาศเย็นในตอนเช้า จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40-43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออก แต่บางช่วงจะมีฝนตกลงมาซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ในช่วงครึงแรกของเดือน จากนั้น จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ กับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว สำหรับภาคใต้ จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 

สรุปเดือนนี้ คาดว่า  ประเทศไทยปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละประมาณ 10 ทั่วประเทศ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส  

     สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่า
จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ 
คลื่นลมในทะเลอันดามันสภาวะปกติทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
คลื่นลมในทะเลอันดามันในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด ความสูงคลื่น 2-3 เมตร 

     ข้อควรระวัง
ในบางช่วง มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ ขอให้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย 

     จ.ระนอง
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 6-7 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-36 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.พังงา
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 9-11 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ภูเก็ต
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 7-9 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.กระบี่
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 6-9 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  22-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ตรัง
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 6-8 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-36 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.สตูล
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 9-11 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-36 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย
 
ออกประกาศ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา