พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
 
              เดือนตุลาคม   เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และอากาศจะเริ่มเย็นลงเป็นระยะๆ จากนั้น ปริมาณฝนจะลดลงอีก และจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ ยังคงมีฝนชุกหนาแน่นต่อไป กับจะมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ กับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและภาคใต้ นอกจากนี้ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก

สรุปเดือนนี้ คาดว่า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ทั้งสองฝั่ง ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ สำหรับอุณหภูมิประเทศไทยตอนบนจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนภาคใต้อุณหภูมิจะใกล้เคียงค่าปกติ 

     สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่า
จะยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  คลื่นลมในทะเลอันดามันมีความสูง 1 - 3 เมตร แต่ในบางช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีความสูง 2 - 4 เมตร

     ข้อควรระวัง
เดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ และมีแนวโน้ม ที่จะเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

     จ.ระนอง
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 23-25 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  30-32 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-40 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-3 เมตร  


     จ.พังงา
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 23-25 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  30-32 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 °ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-40 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-3 เมตร  


     จ.ภูเก็ต
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 22-24 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  30-32 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-40 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-3 เมตร  


     จ.กระบี่
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 20-22 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  30-32 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-40 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-3 เมตร  


     จ.ตรัง
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 21-23 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 °ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-40 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-3 เมตร  


     จ.สตูล
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 23-25 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 15-40 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูง 1-3  เมตร  

หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย
 
ออกประกาศ 18 กันยายน พ.ศ.2561
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา