พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
 
         เดือนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรง ความสูงของคลื่น 2 - 3 เมตรในบางช่วง  เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ กับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง นอกจากนี้อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
ข้อควรระวัง   จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต่ฝั่งตะวันตกมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเพิ่มขึ้น และคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นด้วย 

จ.ระนอง
 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 28-30 วัน       
 อุณหภูมิสูงสุด 28-32°ซ.   
 อุณหภูมิต่ำสุด 23-25°ซ.   
 ลมตะวันตกเฉียงใต้  15-35  กม./ชม.   
 คลื่นสูง 1-2   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

 จ.พังงา
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 27-29 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด 28-32°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25°ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  15-35  กม./ชม.   
คลื่นสูง 1-2   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

จ.ภูเก็ต
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 26-28 วัน          
อุณหภูมิสูงสุด  31-33°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  24-26°ซ.     
ลมตะวันตกเฉียงใต้  15-35  กม./ชม.   
 คลื่นสูง 1-2   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

จ.กระบี่
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 23-25 วัน
อุณหภูมิสูงสุด 31-33°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25°ซ.   
ลมตะวันตกเฉียงใต้  15-35  กม./ชม.   
 คลื่นสูง 1-2   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง


จ.ตรัง
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 24-26 วัน        
อุณหภูมิสูงสุด 32-34°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25°ซ.   
ลมตะวันตกหรือตะวันออกเฉียงใต้  15-35  กม./ชม.   
 คลื่นสูง 1-2   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง
 
จ.สตูล
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 24-26 วัน
อุณหภูมิสูงสุด 32-34°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25°ซ.   
 ลมตะวันตกเฉียงใต้  15-35  กม./ชม.   
 คลื่นสูง 1-2   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง


  
หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย

 
ออกประกาศ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา