พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
 
              เดือนเมษายน จะมีฝน 20-30% ของพื้นที่ และช่วงปลายเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก เนื่องจาก ลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับ จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง 
     สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่า
จะมีอากาศร้อนบางแห่ง กับมีฝน 20-30% ของพื้นที่ และช่วงปลายเดือนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง คลื่นลมในทะเลอันดามันมีความสูงประมาณ 1 เมตร

     ข้อควรระวัง
ระยะนี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ส่วนปริมาณฝนที่ตกลามา ในหลายพื้นที่จะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการใช้น้ำทางเกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรวางแผนการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บางช่วงอากาศจะแห้งมาก เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในระยะนี้ไว้ด้วย 

     จ.ระนอง
มีเมฆบางส่วนและอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงปลายเดือน
จำนวนวันที่มีฝนตก 11-13 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  34-36 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงใต้  ความเร็ว 10-30 กม./ชม    
คลื่นสูง 1-2  เมตร  


     จ.พังงา
มีเมฆบางส่วนและอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงปลายเดือน
จำนวนวันที่มีฝนตก 14-16 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม    
คลื่นสูง 1-2  เมตร  


     จ.ภูเก็ต
มีเมฆบางส่วนและอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงปลายเดือน
จำนวนวันที่มีฝนตก 12-15 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม    
คลื่นสูง 1-2  เมตร  


     จ.กระบี่
มีเมฆบางส่วนและอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงปลายเดือน
จำนวนวันที่มีฝนตก 14-16 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม    
คลื่นสูง 1-2  เมตร  

     จ.ตรัง
มีเมฆบางส่วนและอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงปลายเดือน
จำนวนวันที่มีฝนตก 12-14 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม    
คลื่นสูง 1-2  เมตร  

     จ.สตูล
มีเมฆบางส่วนและอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงปลายเดือน
จำนวนวันที่มีฝนตก 15-17 วัน   
อุณหภูมิสูงสุด  33-35 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25 °ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.    
คลื่นสูง 1-2  เมตร  

หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย

 
ออกประกาศ 30 มีนาคม พ.ศ.2561
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา