พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
 
              เดือนธันวาคม   ประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะตอนบนของภาคในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และเกิดน้ำค้างแข็งหลายพื้นที่ในบางวัน ส่วนภาคใต้ ฝนจะลดลง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตอนบนและอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรในบางช่วง เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังแรงและต่อเนื่องมากขึ้น ส่วนมากในช่วงครึ่งหลังของเดือน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

สรุปเดือนนี้ คาดว่า  ประเทศไทยตอนบน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ส่วนภาคใต้ ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียส 

     สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่า
เดือนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน 
คลื่นลมในทะเลอันดามันสภาวะปกติทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
คลื่นลมในทะเลอันดามันในช่วงที่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมา ทำให้ลมตะวันออกมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

     ข้อควรระวัง
เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

     จ.ระนอง
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 5-7 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 °ซ.   
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.พังงา
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 7-9 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 °ซ.   
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ภูเก็ต
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 9-11 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  22-25 °ซ.   
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.กระบี่
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ
จำนวนวันที่มีฝนตก 8-10 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  30-32 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-24 °ซ.   
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.ตรัง
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ
จำนวนวันที่มีฝนตก 10-12 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  30-32 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 °ซ.   
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


     จ.สตูล
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนหนักบางแห่ง
จำนวนวันที่มีฝนตก 10-12 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  30-32 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 °ซ.   
ลมตะวันออก  ความเร็ว 10-35 กม./ชม    
ทะลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย
 
ออกประกาศ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา