พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 
         เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน  สำหรับภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ คลื่นลมในทะเลอันดามันมีความสูงประมาณ 1 เมตร
ข้อควรระวัง   ในบางช่วงอาจจะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่อไปด้วย

จ.ระนอง
มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นกับมีฝน 2-4 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 °ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก  10-30  กม./ชม.    
คลื่นต่ำกว่า 1  เมตร  


 จ.พังงา
 มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นกับมีฝน 3-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 °ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก  10-30  กม./ชม.    
คลื่นต่ำกว่า 1  เมตร  

จ.ภูเก็ต
มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นกับมีฝน 3-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 °ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก 10-30  กม./ชม.    
คลื่นต่ำกว่า 1  เมตร  


จ.กระบี่
มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นกับมีฝน 3-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  31-33 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  19-22 °ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก  10-30  กม./ชม.    
คลื่นต่ำกว่า 1  เมตร

จ.ตรัง
มีเมฆบางส่วนและอากาศเย็นกับมีฝน 3-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  21-23 °ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก  10-30  กม./ชม.    
คลื่นต่ำกว่า 1  เมตร  

จ.สตูล
มีเมฆบางส่วนกับมีฝน 3-5 วัน       
อุณหภูมิสูงสุด  32-34 °ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  22-24 °ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก  10-30  กม./ชม.    
คลื่นต่ำกว่า 1  เมตร  

หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย

 
ออกประกาศ 28 มกราคม พ.ศ.2561
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา