พยากรณ์อากาศรายเดือน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

     

  

พยากรณ์อากาศรายเดือน
 
    ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
         บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ และจะมีกำลังค่อนข้างแรงในบางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมภาคใต้โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ  ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกส่วนใหญ่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่าง และอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและมีโอกาสเคลื่อนผ่านภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจะมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย 

จ.ระนอง
 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน  15-18 วัน       
 อุณหภูมิสูงสุด 30-32°ซ.   
 อุณหภูมิต่ำสุด 22-24°ซ.   
 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กม./ชม.   
 คลื่นสูงประมาณ  1   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

 จ.พังงา
 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน  15-18วัน       
 อุณหภูมิสูงสุด 30-32°ซ.   
 อุณหภูมิต่ำสุด 22-24°ซ.   
 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กม./ชม.   
 คลื่นสูงประมาณ  1   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

จ.ภูเก็ต
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 17-20 วัน          
อุณหภูมิสูงสุด  31-33°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25°ซ.     
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กม./ชม.   
 คลื่นสูงประมาณ  1   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

จ.กระบี่
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 21-24วัน
อุณหภูมิสูงสุด 31-33°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25°ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กม./ชม.   
 คลื่นสูงประมาณ  1   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

จ.ตรัง
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 23-26 วัน        
อุณหภูมิสูงสุด 31-33°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25°ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กม./ชม.   
 คลื่นสูงประมาณ  1   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง
 
จ.สตูล
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 23-26 วัน
อุณหภูมิสูงสุด31-33°ซ.   
อุณหภูมิต่ำสุด  23-25°ซ.   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กม./ชม.   
 คลื่นสูงประมาณ  1   เมตร, มากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมจะมากกว่านี้ในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรง

  
หมายเหตุ     1.  ค่าปกติหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)
                  2. การคาดหมายนี้ใช้วิธีทางสถิติ จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วย

 
ออกประกาศ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา