พยากรณ์อากาศจังหวัดระนอง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เวลา 11.00 น.
-----------------------------------
60 % ของพื้นที่
SW 20 - 35 กม./ชม.
ประมาณ 2 ม.
บริเวณฝนฟ้าคะนอง มากกว่า 2 ม.