พยากรณ์อากาศจังหวัดระนอง

วันที่ 21 เมษายน 2562
เวลา 11.00 น.
-----------------------------------
10 % ของพื้นที่
NW 10 - 30 กม./ชม.
ประมาณ 1 ม.
บริเวณฝนฟ้าคะนอง มากกว่า 2 ม.