หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เว็บบอร์ด  
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน | CDMS | AWS | Webmail | Metcom | Intranet | Metnet |
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

พยากรณ์อากาศราย 7 วัน

พยากรณ์อากาศรายเดือน

ประวัติ ศต.
ทำเนียบผู้บริหาร ศต.
ศต. บริการ
วิสัยทัศน์ ศต.
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอากาศการบิน
ดวงอาทิตย์
น้ำขึ้น น้ำลง
คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
ทดสอบความรู้
ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
วิทยุอุตุนิยมวิทยา
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดภายใน
เครื่องคำนวณ
ปิดประกาศ
การจัดการความรู้
สอต.ภูเก็ต
สอต.พังงา
สอต.กระบี่
สอต.ตรัง
สอต.สตูล
สอต.ระนอง
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  

   
 
 
 นิสิต นักศึกษา นักเรียนหรือประชาชนทั่วไป เป็นหมู่คณะ สนใจเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
การตรวจอากาศผิวพื้นและเครื่องมือตรวจอากาศ การตรวจอากาศชั้นบน การตรวจอากาศการบิน เรดาร์ตรวจอากาศ แผนที่อากาศ
สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  83110             
หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-7632-7191

 ส่วนราชการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่ต้องการให้วิทยากร
จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไปบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ"
ในหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
โทรศัทพ์ 0-7632-7341 ต่อ 103   หรือส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 0-7632-7191
 
    วันที่ 20 พ.ย. 2557 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ดูงานที่ ศต.
    วันที่ 19 พ.ย. 2557 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ดูงานที่ ศต.
    วันที่ 18 พ.ย. 2557 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ดูงานที่ ศต.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
          คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จำนวน 49 คน
เข้าศึกษาดูงานที่ ศต. เวลา 09.30 - 12.00 น.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
          คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จำนวน 69 คน
เข้าศึกษาดูงานที่ ศต. เวลา 09.30 - 12.00 น.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
          คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ภูเก็ต จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศต.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 19 มกราคม 2556
          เวลา 09.00 -15.30 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 105 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
        เวลา 11.30 - 12.10 น. เจ้าหน้าที่จากการท่าอากาศยานไทย ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
          เวลา 09.00 -12.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปลูกปัญญา ฯ จ.ภูเก็ต จำนวน 217 คนศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
          เวลา 09.00 -12.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปลูกปัญญา ฯ จ.ภูเก็ต จำนวน 144 คนศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
          ศต. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์อันดามัน-อ่าวไทย ครั้งที่ 7
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
         สวัสดิการ ศต. ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันเปตอง "อุตุคัพ" ครั้งที่ 11
ณ ลานสนามเปตอง ศต.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
         คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาศาสตร์ จังหวัดสงขลา จำนวน 68 คน เข้าศึกษาดูงาน ที่ ศต.
ในการนี้ นายเมตตา อามีน ผอ.ฝส. ให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมกับกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
        เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. นักศึกษาโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอน (ผอ.สันทัศ) เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
        เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. นักศึกษาโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอน (ผอ.สันทัศ) เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
         ศต. ร่วมกับ อบต.ไม้ขาว จัดการแข่งขันเปตอง "อุตุคัพ" ครั้งที่ 11 โดยจัดขึ้นที่สนามเปตอง ศต.
ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ไปชมประมวลภาพกันเลยครับ
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 20 มการาคม 2555
         เวลา 09.00 -14.30 น. คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นำนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศต.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 7 มการาคม 2555
         เวลา 06.30 น. ศต. นำโดย นายวิวัฒน์ อินทรพานิช ผอ.ศต. พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง ศต. ทำบุญตักบาตรเนื่องใจวันขึ้นปีใหม่ 2555
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 6 มการาคม 2555
         เวลา 09.00 -12.00 น. คณะครูและยุวกาชาดชั้น ม.2 จากโรงเรียนเมืองถลางเข้าศึกษาดูงานที่ ศต.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 5 มการาคม 2555
         เวลา 13.00 -16.00 น. คณะครูและยุวกาชาดชั้น ม.1 จากโรงเรียนเมืองถลางเข้าศึกษาดูงานที่ ศต.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 21 และ 22 ธันวาคม 2554

        เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. คณะครูจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
พร้อมนักเรียนจำนวน 214 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 7 ธันวาคม 2554
        นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 20 คน เดินทางมาศึกษานองสถานที่ ตั้งแต่เวลา  13.30 น. - 15.30 น. ในการนี่ทีม ปชส.ศต.ให้การต้อนรับและนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 2 ธันวาคม 2554
         เวลา 14.00 - 15.30 น.ศต.เข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรมในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ในหัวข้อ...."อยู่อย่างไรให้มีสุข.... โดยเจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม  จังหวัดภูเก็ต  ในการนี้ข้าราชการ ศต. จำนวน 10 คน นำโดย นายไพรัชเนียมแตง ผอ.ตอ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 5 ธันวาคม 2554
        เวลา 19.19 น. ที่บริเวณเวทีสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์  อินทรพานิช ผอ.ศต. พร้อมข้าราชการของ ศต. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน ตัวแทนองค์การต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 5 ธันวาคม 2554
       เวลา 10.00 น. ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวิวัฒน์  อินทรพานิช ผอ.ศต. พร้อมข้าราชการของ ศต. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554.
      คณะครูและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดัดภูเก็ต จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานที่
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก .
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 10-11 กันยายน 2554 น.
      คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในโครงการ "อุตุฯน้อย กลุ่มที่ 2"
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 8-9 กันยายน 2554 น.
      คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในโครงการ "อุตุฯน้อย กลุ่มที่ 1"
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
      คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก .
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.
       สภาพพื้นที่บริเวณอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากฝนตกหนัก โดยวัดปริมาณน้ำฝนโดยเครื่อง
ตรวจอากาศ AWS ได้ 210 มิลลิเมตร ในเวลา 16.00 น.
<----- กดเพื่อชมภาพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.00 -15.30 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.30 -15.30 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนบ้านคลองนิน จังหวัดกระบี่
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  เวลา 09.00 -12.00 น.

       ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ จังหวัดกระบี่
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.00 -15.30 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.00 -15.30 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนายเมตตา  อามีน ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จังหวัดพังงา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมดประมาณ 600 คน
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554  เวลา 08.00-15.30 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนายเมตตา  อามีน ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมดประมาณ 800 คน
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 30 มิถุนายน 2554  เวลา 08.00-15.30 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนายเมตตา  อามีน ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมด 560 คน
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 29 มิถุนายน 2554  เวลา 13.00-15.30 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนายเมตตา  อามีน ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดสตูล โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมด 220 คน
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 29 มิถุนายน 2554  เวลา 08.30-10.00 น.

        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนายเมตตา  อามีน ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมด 320 คน
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 24 มิถุนายน2554

        เวลา 13.00 - 15.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดยนางรุ่งรวี อ้นคต ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ
พร้อมคณะวิทยากรได้ไปบรรยายให้ความรู้  กับโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"
ที่โรงเรียนวัดศรีสุนทรโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมด 160 คน
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 23 มิถุนายน2554

        เวลา 10.59 น.ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ร่วมงานคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา
ครบรอบ 69 ปี
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 11 มิถุนายน 2554

      ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ อ่าวไทย-อันดามัน
ครั้งที่ 6 ในการนี้ นายวิวัฒน์ อินทรพานิช ผอ.ศต. นำทัพนักกีฬาจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากนายต่อศักดิ์ วานิชขจร อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 2 มิถุนายน 2554

        เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายเมตตา อามีน ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 1 มิถุนายน 2554

        เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายเมตตา อามีน ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

        เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก นำโดย นายวิวัฒน์ อินทรพานิช ผอ.ศต. และ ผอ. รักษาการ ผอ. กลุ่มงานต่าง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ จ.ภูเก็ต ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง และข้าราชการที่บรรจุใหม่ที่ศูนย์ฯ
<----- กดเพื่อชมภาพ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

        เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. คณะครูจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
พร้อมนักเรียนจำนวน 84 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
<----- กดเพื่อชมภาพ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเปตอง "อุตุฯคัพ ครั้งที่ 10"
ณ สนามเปตองศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต
ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นอย่างยิ่ง
<---- รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง "อุตุฯคัพ ครั้งที่ 10"
ณ สนามเปตองศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต
ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
<---- รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
 
 
 
 
 
รายงานแผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุ เตือนภัย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
คู่มือป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เริ่มทำการตรวจนับ สิงหาคม 2553

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดในหน้าจอ 1024 x 768 Pixels ด้วย Browser ของ Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ NWP Model GIS เส้นทางเดินพายุ รายงานแผ่นดินไหว รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม แผนแม่บทกระทรวง ICT